Печатница Оптимал принт – София

Специални оферти

Персонализация и печат с променливо съдържание

Дигиталният печат позволява отпечатването на променливо съдържание за всеки отделен екземпляр. Тази възможност се нарича Variable Data Printing (печат с променливи данни, VDP) или също така Variable Information Printing (печат с променлива информация, VIP). Процесът позволява промяна във всеки един елемент (текст, растерни или векторни изображения, баркод и други) от документите или рекламни материали, без това да се отразява в спиране или забавяне на процеса по отпечатване. При печата с променливи данни се използва комбинация от софтуер за графичен дизайн, база данни и библиотека с изображения. Важно е да се отбележи, че е нужен специализиран софтуер, който да определи кои компоненти следва да се съчетаят за всяко отделно копие. Предимството на продукти, създадени по този начин е в това, че се подобрява взаимодействието с потребителите. Прочитането на тези материали става с по-голям интерес, поради тяхното персонализиране съобразно вкуса и желанията на получателя им. Това от своя страна води и до по-бързи и повече на брой запитвания и заявки от страна на клиентите, тъй като посланието е отправено до конкретния получател, а не е разпратено до всички под формата на съобщение с еднакво съдържание. Пример за печат с променливи данни са персонализираните пощенски пликове. Дори да бъдат с еднакъв дизайн, те могат да се отпечатат с имената и адресите на всеки отделен получател.

Връщайки се назад в историята маркетинговите материали изглеждаха по абсолютно идентичен начин и се разпращаха до всички. С появата на VDP преди около 10 години се откриха нови възможности за персонализация като първоначално можеше да се обърнем директно към получателя, отпечатвайки името му. От няколко години персонализацията може да бъде още по-конкретна, чрез използване на различно изображение (например на продукт, от който получателят би се заинтересувал). Всичко това води до по-голяма обвързаност и реакция от страна на получателите, а това от своя страна – до увеличаване на възвръщаемостта на инвестицията.

Before-VDPVDP-1

VDP-2

Печатът на материали с променливи данни започва със създаване на базов дизайн, съдържащ статични и променливи полета. Първите изглеждат по абсолютно еднакъв начин на всяко отпечатано копие, докато вторите се променят от специализирания софтуер в зависимост от зададените в базата с данни параметри. Съществуват три основни метода за отпечатване на данни с променливо съдържание. Първият и най-прост е отпечатване на статичните данни и последващо отпечатване на променливите. При втория метод двата вида данни се комбинират в готов за принтиране файл, чрез обикновен софтуер. Този файл е с особено големи размери, тъй като статичните данни се повтарят на всеки отделен екземпляр. От своя страна това може да доведе до забавяне в производствения процес. Третият метод отново обединява двата типа данни, но за целта се използва специализиран Variable Data Printing софтуер. По този начин се генерират файлове, които оптимизират скоростта за отпечатване, тъй като обработката на статичните данни се извършва еднократно.

Variable-Data-Printing-how-it-works

Предимството на печата с променливи данни се корени в това, че с дизайн на един печатен материал, може да достигнете до различни потребители чрез персонализирани:

 • Оферти и отстъпки
 • Текстови послания
 • Информация под формата на таблици, данни, графики и изображения

Variable-Data-Printing-preview2

Друго предимство е спестяването на време и пари, поради следните фактори:

 • Отпечатвате само необходимия брой материали (в зависимост от големината на базата данни, с която разполагате)
 • Имате възможност да тествате пазара чрез изработка на материали само за част от потребителите в базата от данни, с която разполагате
 • Отпечатване на имена и адреси (вече нямате нужда от етикети, ръчно надписване и т.н.)

Използването на персонализация и печат с променливи данни е подходящ за множество материали, част от които са:

Variable-Data-Printing-preview1

 • Директен мейлинг
 • Отпечатване на пощенски картички
 • Печат на визитни картички, баджове, покани, персонализирани материали (например папки за събития, сертификати и т.н.)
 • Изработка на бюлетини
 • Отпечатване на финансови документи
 • Печат на етикети, билети, талони с баркодове или номерация (включително и разбъркана или следваща определена логика)
 • Отпечатване на календари
 • Изработка на телефонни указатели и каталози

Variable-Data-Printing-barcode

Може да поръчате дигитален печат и персонализация през нашия сайт.

Текст:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping cart Затвори