Печатница Оптимал принт – София

Специални оферти

Митове и факти за производството на хартия

Възможно ли е напълно да се премахне използването на хартия и да се премине към електронни устройства? По-безвредни ли са те за околната среда? На тези и други въпроси ще дадат отговор обобщените данни от Confederation of Paper Industries (CPI) и Two Sides U.S., Inc. Първата организация е базирана във Великобритания, а втората в САЩ.

Хартията се използва за изработка на множество неща от поне 2000 години – вестници, списания, книги, формуляри, рекламни материали, опаковки, банкноти и други. При някои от тях навлизането на електронните устройства взема заплашителни размери. Голям брой вестници и списания преустановиха отпечатване на хартиените си издания. Книгите и формулярите също все по-често преминават в електронен формат. За сметка на това хартиените опаковки събират все повече привърженици, пред възможността да се използват пластмаси или други материали. Интересен е фактът, че хартията е предпочитаният начин за получаване и съхраняване на информация за около 70% от хората. Друго изследване показва, че 80% от хората на възраст между 18 и 24 години считат, че използването на електронни устройства е по-безвредно за околната среда (по данни от изследване проведено в 10 страни “Consumer Environmental Perception Survey – 2010”). В крайна сметка хартията е естествен, възобновяем ресурс, който подлежи на най-висока степен на рециклиране (между 5 и 7 пъти). В световен мащаб около половината отпадъци са хартиени, а огромен процент от тях (около 70-80%) подлежат на рециклиране. За справка през 2009-та година само 25% от електронните устройства и батериите се рециклират.

recycle

МИТ #1: ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАРТИЯ УНИЩОЖАВА ГОРИТЕ

Този мит се опровергава от факта, че в Северна Америка и Западна Европа, където усилено се използва рециклирана хартия, се засаждат повече дървета, отколкото се отсичат. В същото време в САЩ площта на горите се запазва непроменена за последните 100 години, въпреки трикратното увеличение на населението. Разбира се по различен начин седят нещата в страните с високи нива на корупция. Незаконното изсичане на гори е огромен проблем в страните от Южна Америка, Африка и части от Азия. То е и причината за по-ниските цени хартиите, произвеждани в тези части на света. Истината е, че използваната дървесина за хартия е сравнително малък процент. Около половината от изсечените дървета се използват за производство на енергия (чрез изгаряне), а още 25% в дървообработването. Съответно шансът те да бъдат преработени клони към нула. В същото време за производство на хартия се използват само 11% от изсечените дървета в световен мащаб.

percentage-usage

МИТ #2: ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАРТИЯ Е ОПАСНО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Фактът е, че хартията се прави от естествен и възобновяем източник, а именно – дървесина. Поради това тя е предпочитана за производство на опаковки пред други невъзобновяеми материали. Точно поради тази причина са въведени множество сертификати, които гарантират правилното управление на горите. Те се механизъм за извършване на мониторинг и проследяване на дървесината. За съжаление само 10% от производството на дървесина в световен мащаб е сертифицирано. Основните сертификати са:

  • the Forest Stewardship Council™ (FSC®) – Гарантира че хартията, която използвате, е преработена като преди това също е била употребявана и минимум 70% от използваната в нея хартия е сертифицирана по FSC. За поставяне на логото на FSC върху печатен материал е необходимо всички по веригата да са сертифицирани (гора, производител на хартия, вносител на хартия, печатница);

  • the Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™) – Това е най-известният сертификат в световен мащаб. В България все още не е възможно сертифициране по този стандарт, тъй като няма разработен стандарт;

  • the American Tree Farm System® (ATFS);

  • the Sustainable Forestry Initiative® (SFI®);

  • Други.

При самото изработване на хартията се оказва минимално влияние върху околната среда, тъй като за целта се използват възобновяеми енергийни източници (от биомаса). В тази връзка производството на хартия допринася само с 1.1% за увеличаването на въглеродните емисии в световен мащаб.

 

МИТ #3: ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХАРТИЯ СЕ ИЗПОЛЗВА ГОЛЯМО КОЛИЧЕСТВО ЕНЕРГИЯ И ВОДА

Истината е, че за производството на хартия се използва голямо количество енергия, но както стана ясно и по-рано тя е основно от възобновяеми източници. В голямата си част това е биомаса, която се създава от растения или материали, свързани с тях. Вредните емисии, които се образуват от биомасата са в пъти по-малки, отколкото при използване на изкопаеми горива. Интересен факт е, че делът на енергията е ⅓ от цената за производствто на хартията. Неоспорим факт е и необходимостта от използване на вода за изработването на хартия. 15% от нея е неизползваема след преработката, поради наличието на определени химикали, служещи за премахване на мастилата от хартията. Останалата част обаче отново се връщат във водните басейни, при това по-чиста, отколкото е била. За последните 10 години използването на вода за производство на 1 тон хартия е намалено с ¼.

 

МИТ #4: ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА Е ПО-ДОБРО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРЕД УПОТРЕБА НА ХАРТИЯ

Не използвайте хартия, бъдете зелени, спасете дърветата. Това са само някои от посланията, които изпращат голяма част от компаниите (банки и други финансови институции, телекомуникационни оператори, доставчици на битови услуги и други). Фактът е, че чрез преминаване на електронни комуникации, те си спестяват част от разходите и ги прехвърлят към техните клиенти. Пример за това са електронните фактури, които спестяват средства на компаниите, които ги издават. В крайна сметка получателят, основно когато е юридическо лице, се налага да разпечата тази бланка и да я предаде на счетоводството. Истината е, че зад призивите за опазване на природата всъщност стоят други мотиви.

Напоследък се срещат реклами, които комбинират печатни и електронни методи за комуникация (най-вече чрез използване на QR кодовете). Причина за това е в различните им предимства. При електронните устройства това е бързината на разпространение на информацията, докато при печатните материали – големият набор от довършителни процеси, създаващи впечатляващ ефект при разглеждането им. В крайна сметка има място и за двете технологии, като могат да бъдат посочени множество примери: дебитни/кредитни карти и банкноти; пътни карти и навигационни системи; вестниците, списанията и книгите, които имат печатни и електронни варианти. Относно последното съществува проучване, което твърди, че 30 минути четене на електронен вестник е равносилно като влияние, върху околната среда, на неговото отпечатване. Самото производство на електронни устройства нараства с огромен темп. Това от своя страна води до излизането от употреба на 20-50 милиона тона отпадъци от електронни устройства годишно. Последният факт може сериозно да застраши околната среда и хората.

Статията е изготвена по материали на: Confederation of Paper Industries (CPI)  и Two Sides U.S., Inc

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping cart Затвори