Печатница Оптимал принт – София

Специални оферти

За какво служат и защо се поставят служебните елементи при печат

Служебните елементи са: грайфер, пасери, скали и ножове и се използват, за да улеснят самото отпечатване и довършителни процеси след него. Тяхното поставяне става в предпечатния етап, извън рамките на отпечатваните материали, когато файловете се монтират и подготвят за експонация на филми или пластини, или директно за печат.

ГРАЙФЕР

Грайферът е полето, в което не може да има отпечатък. То се използва от печатащите машини за захващане на листа при подаването му. Маркира се с две линии в края на листа, които задължително се поставят във всички цветове (registration). Размерът на грайфера варира в зависимост от машината, поради което ако подавате готов файл е добре да се консултирате с печатницата. Също така под грайфера се поставя перпендикулярна линия за среда на листа, отновно във всички цветове.

ПАСЕРИ

incorect-registration-markregistration-mark

Пасерите са елементи, които служат за напасване на цветовете. Те се поставят в четирите ъгъла на печатния лист винаги, когато се печата с два или повече цвята. Представляват окръжност (с димаетър около 5 мм) с две перпендикулярни линии в нея. Чрез тях се контролира изместването на отпечатъка, както и завъртането на листа. Пасерите се поставят във всички цветове (скални или SPOT) и задължително се намират над грайфера. При отпечатване на машина с по-малко секции и по-тънка хартия се получава разтегляне в някои краища, което също може да бъде установено посредством пасерите. Пасери при дигитален печат не са нужни, тъй като машините имат вградени системи за контрол и корекция на напасването на цветовете.

СКАЛИ

color-bar

Скалите служат за контролиране наситеността на цветовете върху печатния лист, чрез увеличаване или намаляване количеството мастило. Те се поставят на срещуположната на грайфера страна, по цялата ширина на листа и представляват съвкупност от квадратчета с различна сила на запълване (от 0 до 100 %). Такава скала се прави за всеки използван цвят. Тези от вас, които се интересуват от различните видове скали могат да разгледат темата в Print Guide, където са описани голям набор от тях.

НОЖОВЕ

crop-mark

Чрез тях се задава крайният обрязан формат на печатния материал. Тъй като технологично при рязането, а и при самия печат са възможни отклонения в точността е необходимо изображението да се задава по-голямо от обрязания формат (например с 2-3 мм). Това се прави, за да не се появят елементи от други изображения или от хартията. Същевременно е необходимо важните текстове и обекти да се изместят на минимум 3-4 мм навътре от крайния обрязан формат. Важно е ножовете да не допират до обрязания формат. Те следва да представляват линийки с размер 4-5 мм, като могат да бъдат и само в един цвят. В никакъв случай не поставяйте рамка, по която трябва да бъде изрязването.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Под допълнителна информация се разбира описанието на самия печатен материал. Тук под формата на текст могат да се напишат: име на изделието, тираж, вид и грамаж на хартията, довършителни обработки и забележки.

Текст:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping cart Затвори