Печатница Оптимал принт – София

Специални оферти

Illustrator, Photoshop или InDesign – Кога и кой от софтуерите на Adobe да използваме

Трите най-често използвани софтуера от графичните дизайнери в пакета Adobe Creative Suite са Illustrator, Photoshop и InDesign. Добре е да знаем за какви цели е най-подходящо да ги използваме и кога те могат взаимно да се заменят и допълват. Правейки грешен избор за даден графичен елемент може да ви коства размазан текст, лошо оформление или лого, което никога няма да може да преоразмерите, без да имате проблеми. Използването и на трите описани програми увеличава до максимална степен техните предимства, а недостатъците им изчезват почти напълно.

Кой от продуктите на Adobe трябва да ползвате за дизайн на печатни материали?

Всеки от трите продукта има своите силни и слаби страни. Ето защо е важно да изберете този, който е подходящ за съответната част, върху която работите.

 

За дизайн на лога: Illustrator

Това е най-доброто решение за разработка на векторни лога, които в последствие могат да бъдат импортирани в различни програми. Независимо от промяната в размерите винаги ще имате лого, което ще може да се разпечата с пълна детайлност на изображението. Да работиш с векторни илюстрации е малко по-сложна задача, но пък именно те придават много по-професионален вид в сравнение с други опции за ръчно изчертаване.

Ако все пак нямате Illustrator, може да го заместите с InDesign, където също има векторни инструменти за създаване на лога. Едва на последно място може да изпозлвате Photoshop, тъй като при него изображенията се съхраняват в растерен формат и при промяна в размерите ще се наблюдава пикселизиране на логото.

 

За добавяне на филтри и специални ефекти: Photoshop

Във Photoshop разполагате с огромна библиотека от филтри и специални ефекти. Освен това може да обработвате снимки по всеки възможен начин. Всеки път, когато в дизайна има нужда от снимки, то няма защо да се колебаете да ползвате Photoshop за тяхната обработка преди импортирането им в друг софтуерен продукт.

Заместител при липсата на Photoshop би могъл да бъде отново InDesign. Той разполага с доста по-лимитиран, но все пак базов брой филтри, които да използвате директно в импортираните изображения.

 

За работа с текст и оформление: InDesign

Ако разработвате проект с голям обем от текстова информация, InDesign е най-подходящият продукт за тази цел. С него лесно може да разделите информацията на колони, като посочите последователността на текста при неговото наливане. Пак чрез InDesign може да създадете макет за дизайнерско оформление на множество страници в едно издание. Допълнителен плюс е възможността за създаване на различен брой шаблони на дизайн, които да прилагате за различни глави или параграфи. Като цяло InDesign е мястото, в което да обедините елементите създадени чрез Photoshop (растерни) и Illustrator (векторни). При импортирането на файл за печат изходните материали запазват своя първоначален вид.

Вторият възможен избор за тези задачи е Illustrator, но за съжаление той няма предимствата на InDesign за работа с големи количества текст. Затова не е добър избор за материали с повече от 2 страници. Относно работата с различни дизайни, то тя е възможна, но без опцията за създаване на master-страници, поради което работата ви ще се увеличи значително.

 

Генериране на файл за печат: InDesign

Генерирането на файл за печат в InDesign е сравнително проста задача. В същото време всички елементи на дизайна се запазват в тяхното оригинално състояние и когато дойде моментът за отпечатване вие ще имате файл с най-подходящо качество. В програмата има въведени настройки за генериране на различни видове PDF изходни файлове.

indesign-vs-illustrator-vs-photoshop

А, какво е Adobe Fireworks?

С Adobe Fireworks може едновременно да обработвате векторни и растерни изображения. Всъщност той е нещо средно от останалите три софтуера, които разгледахме – позволява работа със слоеве и обработка на снимки като Photoshop, работа с векторни изображения като Illustrator и позволява работа с master-pages като InDesign. Все пак Adobe Fireworks се използва основно за уебдизайн, докато за печатните материали не предлага нищо новаторско в сравнение с останалите.

Текст:

Shopping cart Затвори