Печатница Оптимал принт – София

Специални оферти

Графичният дизайн е услуга, проверката на файлове – също

Налага се да работим във време, в което за добро или лошо клиентите избират своите доставчици предимно на база най-ниска цена. Съгласни или не приемаме правото на всеки да решава сам кое ще бъде водещо за него. За радост се наблюдава ръст на клиенти, които избягват да избират доставчици, предлагащи най-ниска цена, защото осъзнават, че това се отразява в качеството на предлаганата услуга. Поради всичко това печатниците са принудени да търсят методи за оптимизиране на разходите и един от тях е разработването на различни пакети с услуги, като по този начин на всеки клиент може да се предложи точно това, от което има нужда. Именно тук идва едно грешно схващане, че цената за печат включва много други безплатни услуги, като графичен дизайн, проверка на файлове, съхранение на склад, доставка или друго. Всяка оферта съдържа информация какво точно включва цената и какво не. Ето защо е наложително офертите да бъдат четени внимателно и необходимите услуги да се уточняват коректно още в процеса на самото запитване.

Pricelist-graphic-design

Графичният дизайн е услуга и има своята цена

Все повече клиенти подготвят и изпращат сами своите файлове за печат или използват изпълнители за тази част. Поради големия обем свободна за използване информация в интернет забелязвам, че все повече файлове са с необходимото качество за печат или поне с такова, за което са необходими малки козметични промени преди печат. Има обаче и такива файлове, които не само, че не могат да се коригират, но и очевидно си личи, че някой се учи на гърба на другите и разчита, че файловете ще бъдат коригирани безплатно. Не само това, но дори се очаква, че ще му бъде обяснено в най-малки детайли какво и как трябва да се направи. Всичко това разбира се се случва за заявки, които не надвишават и 100 лева. За съжаление точно този тип  клиенти са най-претенциозни и със самочувствие до небесата. Именно те трябва да разберат правилно, че графичният дизайн е услуга и той има своята цена. Когато някой прави това професионално, ще бъдат избегнати всякакви проблеми. Все пак успешните графични дизайнери са отделили достатъчно години от живота си в обучение и усъвършенстване на своите знания и умения. Когато обаче разчитате на сина на съседката, който поназнайва Photoshop-a и е обещал да направи нещо безплатно и накрая ви изпрати файл с ниска резолюция във формат, който не е подходящ за печат, след което от печатницата ви поискат пари за преработка (ако това изобщо е възможно), не трябва да се сърдите, че това не е било част от офертата, след като сте казали, че разполагате с файл за печат. Евтиното или безплатното винаги излизат по-скъпо и водят до излишен разход на време и нерви.

 

Проверката на файлове също е услуга и има своята цена

Проверката на файлове е свързана с избора на това кой ще направи графичния ви дизайн. Ако човекът е професионалист, то проверката е по-скоро препоръчителна, за сигурност, че са спазени определени много специфични изисквания на печатницата или самото изделие. В този случай ако нещо се обърка ще има и кого да държите отговорен. В случай, че сте се спрели на неквалифициран дизайнер, който си няма ни най-малка представа от спецификите за печат, то по-добре задължително се застраховайте като не си спестявате услугата по проверка на файловете, защото като финален резултат може да получите продукт, за който никой няма да приеме рекламация с оглед на факта, че сами подавате файл. Няма печатница, която да не е посочила изискванията си към файловете, а и в огромна част те са сходни за определените видове печат. Никой обаче не е длъжен да проверява, поправя или информира за неща, които някой счита, че може да направи сам. Поне такова е моето схващане – ако не мога да ремонтирам коли – не го правя. За съжаление има една известна част от хората, които не смятат така, след което се чувстват подведени от печатниците и неправомерно търсят своите криворазбрани права. Всяка проверка (а те нерядко са повече от една на брой) и комуникация отнема време, което струва пари и това, че определен процент от файловете имат нужда от основни корекции не означава, че другата част от клиентите трябва да плащат за услугата, след като нямат нужда от нея.

 

В крайна сметка печатниците са в правото си да предлагат различни по вид и съдържание услуги в зависимост от нуждите на своите клиента. Затова е добре двете страни добросъвестно да уточняват коя част чия отговорност е и оттам да се определи крайната цена. А, когато всичко опира само до цена, то качеството е много възможно да е компромисно.

Текст:

Shopping cart Затвори