Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

В последните месеци се забелязва все по-засилен интерес към образците по Наредба №2 от 22 Януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри. В тази връзка ние вече добавихме част от тях в електронния си магазин. Самата наредба е […]